password, profile

Profil użytkownika

Strona „Profil użytkownika” jest dostępna po założeniu konta i zalogowaniu. Znajdują się na niej dane użytkownika, podane podczas rejestracji. Wprowadzone dane można zmienić, wpisując w odpowiednie pola inne wartości, i naciskając przycisk .   W ten sam sposób możliwa jest zmiana hasła do konta użytkownika. Wystarczy wpisać nowe hasło w polach: a następnie nacisnąć przycisk .