Na stronie pomocy dla wyszukiwarki Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (banku genów) Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) znajdują się instrukcje obsługi wyszukiwarki, informacje o systemie, regulaminy, przydatne linki i porady.