O wyszukiwarce

Wyszukiwarka przechowywanych roślin użytkowych pozwala na dostęp do danych paszportowych, waloryzacyjnych, zdjęć i dokumentów obiektów znajdujących się w bazie danych EGISET. Umożliwia również zamawianie obiektów banku genów.

EGISET to system dostępu do zasobów genetycznych roślin użytkowych. Został wdrożony w 2010 roku i jest wciąż rozwijany i ulepszany. To centralna baza danych gromadząca informacje o zasobach genetycznych roślin. Umożliwia ona sprawne zarządzanie obiektami długoterminowo przechowywanymi, utrzymaniem w stanie żywym oraz ich dystrybucją. EGISET zapewnienia spójność formatu i przejrzystość udostępnianych informacji dotyczących pochodzenia, charakterystyki, cech użytkowych obiektów zgromadzonych i oferowanych do dystrybucji. Ponadto dzięki EGISET zabezpieczamy dane przed ich utratą, sprawujemy kontrolę nad jakością danych i usprawniamy przepływ informacji pomiędzy kuratorem Centralnej Bazy Danych i kuratorami poszczególnych kolekcji zasobów genowych roślin w procesie weryfikacji i uzupełniania danych.

Gromadzone dane obejmują:

  • dane paszportowe dotyczące próbek nasion przechowywanych ex situ (przechowalnia długoterminowa, ciekły azot, kultury in vitro) oraz in situ (kolekcje wegetatywne, kolekcje starych odmian drzew owocowych),
  • dane ewaluacyjne opisujące główne cechy morfologiczne i odpornościowe gatunków i odmian,
  • Dane opisujące kondycję przechowywanych próbek nasion (wilgotność, zdolność kiełkowania, wielkość próby).

Dane dostarczają:

  • Pracownicy KCRZG wprowadzający dane taksonomiczne, dane ekspedycyjne, wyniki testów kiełkowań, dane dostępności obiektów, dane o obiektach herbarium, dane o miejscu i sposobie przechowywania, dane występowania roślin segetalnych, fotografie i dokumenty powiązane z obiektami,
  • Kuratorzy poszczególnych kolekcji wprowadzający dane paszportowe oraz dane charakterystyki i oceny dla poszczególnych obiektów.

Dane dla obiektów można swobodnie udostępniać i pobierać, używając przycisku „Udostępnij obiekt”, a następnie kopiując link lub wybierając format, w jakim chcemy otrzymać dane.