Wyszukiwanie danych oceny

 

W wyszukiwarce danych oceny(1) wybiera się roślinę/grupę roślin(2), dla których mają być wyświetlone obiekty posiadające dane oceny. Po dokonaniu wyboru rozwija się lista deskryptorów oceny, gdzie można doprecyzować cechy(3), które ma posiadać dana roślina, np. zaznaczyć stopień odporności na choroby, masę tysiąca ziarniaków itp.