Czym są dane paszportowe?

Podstawowy opis obiektu jest nazywany danymi paszportowymi Mają one wiele wspólnego z tym, co można znaleźć w paszporcie każdego z obywateli. I tak nazwisko i imię ma swój odpowiednik w nazwie obiektu (może to być nazwa odmiany, kod linii hodowlanej, nazwa zwyczajowa odmiany lokalnej). Obywatelstwo odpowiada krajowi pochodzenia obiektu. Datą wydania w naszym przypadku jest data przyjęcia do przechowywania, a nazwą organu wydającego jest identyfikator kolekcji, w której obiekt fizycznie się znajduje. Oczywiście w banku genów zdarza się, że w tym samym czasie przyjmowane są dwa obiekty z tego samego kraju i z tą samą nazwą, dlatego niezbędne jest nadanie jednoznacznego identyfikatora – numeru akcesyjnego będącego odpowiednikiem numeru PESEL. Dane paszportowe, składające się z 28 pól, są zapisywane zgodnie z międzynarodowym standardem FAO/IPGRI Multi-Crop Passport Descriptors [MCPD].

EURISCO descriptors