Sposoby przechowywania (ex situ, in situ)

Obiekty w banku genów są przechowywane ex situ , czyli „poza miejscem występowania”. Mogą to być gatunki roślin zachowane w stanie żywym w kolekcji polowej, zabezpieczone zasoby genowe w kulturach in vitro, ciekłym azocie lub po prostu nasiona umieszczone w przechowalni długoterminowej.

Przechowywanie in situ oznacza „w miejscu występowania”. Jest to forma ochrony gatunku, realizowana w jego naturalnym środowisku życia. W przypadku banku genów są to, kolekcje starych odmian drzew owocowych lub   rośliny chronione oceniane w miejscu występowania.