Co to jest obiekt?

 

Obiektem jest taki żywy materiał genetyczny, który jest identyfikowany numerem akcesyjnym. Obiektem może być odmiana uprawna, populacja traw, linia hodowlana, odmiana lokalna. Jeśli bank genów pozyskał odmianę w różnym czasie z dwóch różnych źródeł to taka odmiana ma dwa różne numery akcesyjne, czyli są to dwa różne obiekty.