Filtrowanie wyników wyszukiwania

Wszystkie wyniki wyszukiwania można filtrować, używając zakładki „Filtruj wyniki wyszukiwania”, która składa się z siedmiu filtrów. W zależności od tego, czego poszukujemy, możemy wykorzystać jeden filtr lub więcej. Po ustawieniu kursora myszki na dany filtr, w szarym okienku(1) wyświetlają się informacje o filtrze, lub działania, jakie należy podjąć w celu jego aktywowania.

FILTR OPIS
OFERTY DLA HOBBYSTÓW, BENEFICJENTÓW PROW, SMTA Wyszukiwanie nasion dostępnych do dystrybucji. W zależności od tego, do której grupy należy odbiorca, nasiona udostępniane są na podstawie różnych umów.
RODZAJ Łacińska nazwa rodzajowa zgodna z nomenklaturą botaniczną.
GATUNEK Łacińska nazwa gatunkowa zgodna z nomenklaturą botaniczną; dostępna, gdy nieużywany jest filtr „Nazwa zwyczajowa” lub po wybraniu rodzaju.
POCHODZENIE Kraj, z którego pochodzi odmiana lub kraj pozyskania obiektu.
STATUS BIOLOGICZNY Informacje o typie obiektu lub jego pochodzeniu.
GRUPA UŻYTKOWA Określa grupę roślin (np. warzywa, zboża jare, zboża ozime).
NAZWA ZWYCZAJOWA Nazwa obiektu, którą posługuje się na co dzień (np. pszenica zwyczajna, ziemniak).