Umowa SMTA

Umowa SMTA to standardowa umowa o transferze materiału (Standard Material Transfer Agreement). Na jej podstawie udostępnia się nasiona z banku genów do celów naukowych, edukacyjnych i hodowlanych. Jej zaakceptowanie podczas składania zamówienia jest warunkiem wysłania obiektów. Taki obowiązek nakłada Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa.

Standard material transfer agreement (wersja angielska)

 

Standardowa umowa o transferze materiału (wersja polska)

(tylko do wglądu, dokumentem obowiązującym jest wersja angielska)